ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมเป็นวิทยากรการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต

Related posts

Leave a Comment