ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567  นายอดุลย์   ภูปลื้ม ผู้อำนวยกา…

Read More