การอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ SAVE ZONE NO NEW FACE

วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานเปิดและร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ SAVE ZONE NO FACE ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรูปแบบ Online โดยมี พันเอกเรศฐากูล โกรา นายทหารปฏิบัติการประจำกรมทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประธานชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย และคณะร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัด จำนวน 273 คน ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

 

Related posts

Leave a Comment