ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567  นายอดุลย์   ภูปลื้ม ผู้อำนวยกา…

Read More

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการ

               วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น…

Read More

โครงการสร้างและส่งเสริม ความเห็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ…

Read More

ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับปีการศึกษา 2567

              วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่…

Read More

สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑

      วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ …

Read More