ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567  นายอดุลย์   ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มอบหมายให้ นางสาวประกาย  บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ ห้องเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

Related posts

Leave a Comment