โครงการสร้างและส่งเสริม ความเห็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสุริยาพร สง่าวงษ์         นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเห็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่   การปฏิบัติ ประจำงปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗    ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment