โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการ

               วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น…

Read More