โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการ

               วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสุริยาพร สง่าวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการได้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิมให้มีการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ห้องประชุมดอกแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment