วิธีทำPortfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง ตัวอย่างการทำพอร์ต และหน้าปกพอร์ต

อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าปีนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอความร่วมมือไปยังมหาว…

Read More