ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับปีการศึกษา 2567

              วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวประกาย บรรลัง     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment