ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี และโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม


 

Related posts

Leave a Comment