วิธีทำPortfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง ตัวอย่างการทำพอร์ต และหน้าปกพอร์ต

อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าปีนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้กำหนดจำนวนหน้า Portfolio ของผู้สมัครอยู่ที่ไม่เกิน 10 หน้า แบบไม่รวมหน้าปก แต่ทั้ง 10 หน้านั้นจะมีอะไรบ้าง มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์กำหนดได้เต็มที่ ในขณะเดียวกันถ้ามหาวิทยาลัยจะไม่กำหนดจำนวนหน้าของ Portfolio เลยก็สามารถทำได้เช่นกัน

Portfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง

หน้าที่ 0 | หน้าปก (ไม่นับรวมใน 10 หน้า)
หน้าที่ 1 | ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
หน้าที่ 2 | ประวัติการศึกษา
หน้าที่ 3 | เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา
หน้าที่ 4 – 7 | รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
หน้าที่ 8 – 10 | กิจกรรม

ทีนี้เราจะเตรียม Portfolio อย่างไรดี ในเมื่อ 10 หน้าเราก็ยังไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยจะให้มีอะไรบ้าง  ฉะนั้นวันนี้เราจะพาน้องๆ ไปเตรียมสิ่งที่สามารถทำเตรียมไว้ได้แม้ไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยจะกำหนดรายละเอียดของ Portfolio อย่างไร

หมายเหตุ 
ถ้ามหาวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ให้ปรับตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

ควรเตรียม Port อย่างไร

1.เตรียมส่วนสำคัญของ Portfolio
เตรียมส่วนสำคัญที่คาดว่าจะได้ใช้แน่นอนไว้ก่อน ส่วนไหนไม่ตรงตามมหาวิทยาลัยกำหนด ค่อยทำเพิ่มเติมทีหลัง

2.เตรียม Portfolio รูปแบบเต็ม
เตรียม Portfolio ในแบบของเราไว้ก่อนได้เลย หากศึกษารายละเอียดระเบียบการแล้วมหาวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดของ Portfolio มาให้ด้วย ก็ปรับเนื้อหาให้ตรงตามที่กำหนด

ส่วนสำคัญของ Portfolio

หน้าปก
– ตามที่ ทปอ. ได้แจ้งไว้ หน้าปกจะไม่นับเป็น 1 ใน 10 หน้าที่มหาวิทยาลัยจะกำหนด
– ทำให้ดูโดดเด่น ดึงความสนใจ
– เห็นแล้วรู้ว่าจะสมัครคณะอะไร
– มีรายละเอียดครบถ้วน ชื่อ-สกุล / โรงเรียน / คณะ / สาขา / มหาวิทยาลัยที่ยื่น

ประวัติส่วนตัว (Resume)
– มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
– เน้นความสามารถพิเศษ ทักษะที่เอื้อต่อการเรียนในคณะที่ยื่น งานอดิเรก
– รูปภาพที่ชัดเจน

ประวัติการศึกษา
– โรงเรียนที่จบมาในแต่ละระดับชั้น อาจแยกแค่ ม.ต้น ม.ปลาย ก็ได้
– ผลการศึกษา หรือเกรดเฉลี่ย (GPAX)

เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขานี้
– เขียนเป็นเรียงความแบบย่อ
– ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
– เน้นแสดงถึงความตั้งใจ และทัศนคติที่ดีต่อคณะ
– บางโครงการจะกำหนดหัวข้อมาให้ด้วย ศึกษาได้จากระเบียบการ

กิจกรรม รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
– เน้นผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัล
– ถ้ามีเยอะ คัดเฉพาะที่โดดเด่น ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมด
– ถ้าคัดเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะที่สมัครได้จะดีมาก

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเนื้อหาจาก https://www.tcasportfolio.com/content/46

Leave a Comment