การอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ SAVE ZONE NO NEW FACE

วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา…

Read More

วิธีทำPortfolio 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง ตัวอย่างการทำพอร์ต และหน้าปกพอร์ต

อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าปีนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอความร่วมมือไปยังมหาว…

Read More