ประชุมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๔ สพม.พช

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมประชุมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนรอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment