ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว, นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM เพื่อมอบนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  

Related posts

Leave a Comment