ประชุมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๔ สพม.พช

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา…

Read More

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ…

Read More

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๔

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท…

Read More

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท…

Read More